Torstein Ramberg AS Sivilarkitekt MNAL

Om oss

Om oss

Arkitekturpriser

2009 Byggeskikkprisen i Hole Kommune: Sundvollen Konferansehotell
2006 Oslo bys arkitekturpris: Villa Korsnes
2003 Oslo bys arkitekturpris: Christiania Torv
2003 Flora kommunes byggeskikkpris: "havhesten" (Florabadet)
1997 Cityprisen: Christiania Torv, beste eiendomsutvikling
1995 Den nordiske plateprisen: R5, Regjeringskvartalet, Oslo
1992 Statens byggeskikkpris: Bilanlegg for Iglebæk AS, Ensjø, Oslo
1991 Schistadprisen: Meek borettslag, boligprosjekt Molde


Konkurranser

2003 Oslo bys arkitekturpris: Christiania Torv
2003 Prekvalifisert for konkurranse om nytt fengsel, Horsens, Danmark, i samarbeid med Kjær & Richter AS, Århus
1997 Cityprisen: Christiania Torv, beste eiendomsutvikling
1995 Den nordiske plateprisen: R5, Regjeringskvartalet, Oslo
1992 Statens byggeskikkpris: Bilanlegg for Iglebæk AS, Ensjø, Oslo
1991 Schistadprisen: Meek borettslag, boligprosjekt Molde
2003 Utenriksdepartementet og norske utenriksstasjoner, retningslinjer for arkitektur og interiør, norsk profilering internasjonalt, parallelle oppdrag, 1. premie
2003 Flora kommunes byggeskikkpris: "havhesten" (Florabadet)
1997 Cityprisen: Christiania Torv, beste eiendomsutvikling
1995 Internasjonal konkurranse, nytt Radio - TV-senter i Amman, Jordan. Uttatt for omkonkurranse blant 8 (90 deltakere)
1992 Fleksible boligstrukturer, idekonkurranse, 2. og 3. premie.
Seksjon, 2 boliger stålkonstruksjoner bygget i full målestokk på utstilling i Sjølystsenteret, Oslo


Utvalgte prosjekter

2003 Kvalitetssikring av konseptutvalg for lokalisering av magasiner for Naturhistorisk og Kultuhistorisk museum, Statsbygg
2003 Flora kommunes byggeskikkpris: "havhesten" (Florabadet)
1997 Cityprisen: Christiania Torv, beste eiendomsutvikling
1995 Rammeavtale med Universitetet i Oslo:
-ombygging av bokcafé, Chateau Neufb
-ombygging av bolig, Blindernveien 46
-masterplan for universitetets områder
1992 Statens byggeskikkpris: Bilanlegg for Iglebæk AS, Ensjø, Oslo
1991 Schistadprisen: Meek borettslag, boligprosjekt Molde
2003 Oslo bys arkitekturpris: Christiania Torv
2003 Flora kommunes byggeskikkpris: "havhesten" (Florabadet)
1997 Cityprisen: Christiania Torv, beste eiendomsutvikling
1995 Den nordiske plateprisen: R5, Regjeringskvartalet, Oslo
1992 Statens byggeskikkpris: Bilanlegg for Iglebæk AS, Ensjø, Oslo

Torstein Ramberg AS Sivilarkitekt MNAL har gjennom mer enn 30 års virksomhet opparbeidet seg en bred kompetanse innenfor arkitektur og byforming.


Torstein Ramberg er daglig leder og hovedaksjonær.

Firmaets profil er høy arkitektonisk kvalitet med vektlegging av helhet, funksjonelle løsninger og grundig detaljbearbeidelse.

Den enkelte oppgave vurderes og utvikles ut fra både de ytre forhold, gjennom grundige funksjonsanalyser og miljøvurderinger. Derved utvikles det enkelte prosjekt med tilhørighet til stedet og med arkitektonisk utforming og løsninger som ivaretar både offentlige interesser og oppdragsgivers, samt brukers interesser.

Vi vektlegger både prosess og resultat gjennom egne utviklede metoder, og i nær kommunikasjon med alle aktører i programmerings-, design-, prosjekterings- og gjennomføringsfasen.

Bilde01
Vi har utført et vidt spekter av oppdrag for private og offentlige oppdragsgivere. Prosjektene spenner fra større næringsbygg og kontorbygg til boligprosjekter, ambassader, badeanlegg, kulturbygg og restaureringsarbeider.

Flere av våre prosjekter er i tilknytning til verneverdig bebyggelse, og er preget av moderne arkitektur tilpasset eksisterende bygningsmiljø.

Videre har vi bred erfaring i utarbeidelse av regulerings- og bebyggelsesplaner, samt administrative oppgaver og programmeringsoppdrag.