Torstein Ramberg AS Sivilarkitekt MNAL

Forretningsbygg: Mustadsvei 1

Byggherre Elvetunet ANS
Areal BRA 11480m2
Ferdigstillelse oktober 2014
Sted Lilleaker, Oslo

Byggesaken har bestått av 3 byggetrinn.

Byggetrinn 1 omfattet nytt torg over varemottak og parkering under bakkeplan, samt bygningsmessig utvidelse av CC-vest kjøpesenter.

Byggetrinn 2 og 3 omfattet plan- og fasadeendring av eksisterende kontorbygg i Mustadsvei 1, samt påbygg av 2 tilbaketrukne etasjer - plan 6 og 7. Bygget har fått en gjennomgripende oppdatering med energiøkonomisering, oppdatering av tekniske anlegg og vesentlig forbedring av varmeisolasjon i yttervegger.

Byggetrinn 3 omfattet to plan som ligger i korrespondanse med plan 1 og 2 i byggetrinn 1 og 2.

Dette gir en fasademessig tilpasning til de to eksisterende bygg (byggetrinn 1 og 2).