Torstein Ramberg AS Sivilarkitekt MNAL

Forretningsbygg: Lilleakerveien 4

Byggherre Elvetunet ANS
Areal Hus 2 BRA 9850m2
Areal Hus 3 BRA 8100m2
Ferdigstillelse juni 2014
Sted Lilleaker, Oslo

Komplett arkitekturposjektering av Lilleakerveien 4.

Byggesaken har bestått av 2 kontorbygg: Hus 2, hovedkontor for Statkraft, og Hus 3, hovedkontor for PGS, med felles parkeringshus under byggene.

Bygningenes beliggenhet ligger tett ved Lysakerelva.

I begge husene er de 2 øverste etasjene tilbaketrukket, og for hus 2 er også de nederste etasjene inntrukket, noe som gir det offentlige naturrom ut mot elva en forutsatt bredde og en differensiering mellom felles og offentlige områder. Dette er bearbeidet med en detaljutforming av bygg for målestokk, preg og materialbruk som inngår i en helhetlig men variert arkitektur. Dette står i forhold til de offentlige rom, friområdet langs lysakerelva, torg og gaterom, som bygger opp under stedets egenart med Lysakerelva som det sentrale tema.

Begge husene består av 7 etasjer.