Torstein Ramberg AS Sivilarkitekt MNAL

Statens Byggeskikkpris 1992

Pris Statens Byggeskikkpris
År 1992
Prosjekt Bilanlegg for Iglebæk
Sted Ensjø, Oslo

Juryens begrunnelse:

Byggeskikkprisen for 1992 er tildelt bilanlegg for Iglebæk A/S. Bilanlegget rommer salgshall, kontorer, verksted og delelager og er den daglige arbeidsplassen for ca 60 mennesker. Nærings- og industribyg har i liten grad inngått i bygeskikkdebatten til tross for at de ofte er store og dominerende anlegg.

 

Bygget ligger i er industriområde, kalt "skrot-byen". Når omgivelsene har en sammensatt og tildels lav kvalitet, er det viktig at nye bygg får en høy estetisk kvalitet som kan danne forbilde for andre. Byggherren ønsket med dette bygget å formidle salgproduktets kvalitet, dvs. høy teknologisk og estetisk standard.

 

Bygget har et moderne formspråk i hvitt stål, betong og glass. Juryen påpeker at byggeskikken ikke er statisk, men alltid har innarbeidet nye tekniske løsninger i den eksisterende byggeskikk. Verkstedshall, kontorer og salgsarealer er lyse og trivelige, med klare soner for de ulike aktivitetene. Bygget har en logisk konstruksjon som fremhever salgsfunksjonen uten unødig forstyrrende reklame. Alle materialer og konstruksjoner består i hovedsak av standardiserte elementer som er godt anvendt i forhold til sine tekniske egenskaper.