Torstein Ramberg AS Sivilarkitekt MNAL

Oslo Bys Arkitekturpris 2003 og Cityprisen 1997

Pris Oslo Bys Arkitekturpris
År 2003
Pris Cityprisen
År 1997
Prosjekt Christiania Torv
Sted

Oslo Sentrum

Juryens Begrunnelse:

Christiania Torv ligger i kvadraturen i Oslo sentrum. Plassen er preget av mye biltrafikk, men tiltross for gjennomgangstrafikken har den en klar samlende identitet. Fontenen i midten av plassen er et forsterkende samlende element og har i seg selv rundkjøringens form slik at skulpturen/ fontenen selv definerer trafikkmønsteret uten forstyrrende ekstraelementer.

Ny og gammel bebyggelse markerer den kvadratiske plassen i kvadraturen, og bygningene samspiller godt. Plassgulvet fremstår som enhetlig selv om ulike materialer er tatt i bruk for å markere funksjoner og retninger på plassen. Det enhetlige plassgulvet binder de ulike bygningene til plassen. Plassens klare avgrensning, det enhetlige plassgulvet, den store fontenen samt den symbolfylte hanskeskulpturen bidrar sammen til å gi Christiania Torv en sterk stedsidentitet.