Torstein Ramberg AS Sivilarkitekt MNAL

Flora Kommunes Byggeskikkpris 2003

Pris Flora Kommunes Byggeskikkpris
År 2003
Prosjekt Flora Kommunale Bad
Sted Flora Kommune, Florø

Juryens Begrunnelse:

Med tildeling dette året vil juryen understreke at god byggeskikk er viktig ved bygging av anlegg som har symbolverdi for byen og kommunen.  Juryen ønskjer i tillegg å markere at det er viktig å ta ekstra omsyn til god byggeskikk ved å planlegge med konkurrerande alternativ for å få best mogeleg estetisk resultat.

Årets byggeskikkpris går til eit symbolbygg med svært høg arkitektonisk standard i maritim stil.  Moderne og tradisjonelt i formuttrykk, materialval og fasadar.  Bygget har blitt eit vakkert bygg som utstrålar at det inneheld ein viktig og spesiell funksjon.  Sterk bruk av virkemidlar for å knytte bygget til sjøen og den luftige situasjonen det er plassert i.