Torstein Ramberg AS Sivilarkitekt MNAL

Byggeskikkprisen i Hole Kommune 2009

Pris Byggeskikkprisen i Hole Kommune
År 2009
Prosjekt Elstangen, Sundvollen
Ferdigstillelse 2005

Juryens Begrunnelse:

Terrassert kjedehus med betjeningsboliger for Sundvolden Hotel på Elstangen er godt tilpasset terrenget mellom E16 og strandlinja.

Bygget er trukket så langt fra Tyrifjorden som mulig.

Fargebruk og materialvalg gjør at bygningen går i ett med naturens farger og demper den dominerende beliggenheten sett fra fjorden.